Jesteś tutaj: Start / Budżet

Budżet

Zasady funkcjonowania podmiotu, w zakresie działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej określone są następującymi dyrektywami:

a) Ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.);
b) Rozporządzenie Min. Finansów dnia 10 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1077, ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych;
c) Rozporządzenie Min. Finansów dnia 13 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 279) w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
d) Rozporządzenie Min. Finansów dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 634) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków;
e) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, ze zm.)
f) Rozporządzenie Min. Finansów dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont;