Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


1. Placówka prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Księga uczniów.
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Ewidencja ilościowo - wartościowa.
 • Księga zastępstw.
 • Rejestr zarządzeń.
 • Rejestr pracowników.
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 • Dziennik korespondencyjny.
 • Składnica akt placówki.
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń.
 • Rejestr wydanych świadectw,

2. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie:
Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).
§3 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Rejestry, ewidencje, archiwa udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Data utworzenia:2019-11-03
Data publikacji:2019-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Anczykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Strzelczyk
Liczba odwiedzin:1452