Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu jest placówką publiczną i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. z późn. zm.);
  •  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);
  • Statutu
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegow Kaliszu,
  • Regulaminów wewnętrznych.
 2. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Kalisz.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 1. Uchwały rady pedagogicznej.
 2. Zarządzenia dyrektora placówki.
 3. Decyzje dyrektora placówki.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Data utworzenia:2019-11-03
Data publikacji:2019-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Anczykowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1426

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-02-26 21:25:57AdministratorAktualizacja pliku statutu.Status prawny
2023-02-26 21:25:22Piotr StrzelczykAktualizacja pliku statutu.Status prawny
2023-02-26 21:23:19Piotr StrzelczykAktualizacja pliku statutu.Status prawny